'Zelfspot' illustraties in 'Interruptie' (Ledenblad van het CDJA)

Reacties op politieke actualiteiten.